مجله تخصصی زیبایی

یکی از آخرین خدمات ارائه شده توسط کلینیک زیبایی دکتر مفاضی است.

پس از دریافت اولین خدمات زیبایی از کلینیک شما به صورت اتوماتیک عضو باشگاه مشتریان کلینیک زیبایی دکتر مقاضی خواهید شد.

 

مزایای باشگاه مشتریان کلینیک

1- برخورداری از ۲۰% تخفیف دستمزد ویژه کلیه خدمات قابل ارائه در کلینیک تا ۶ ماه پس از آخرین مراجعه (در صورتی که مراجعه دوم شما پس از ۶ ماه صورت گیرد، مجددا به عضویت باشگاه در خواهید آمد)

2- امکان استفاده از پارکینگ اختصاصی در زمان مراجعات و امکان استفاده از مزایای باشگاه را در جسات بعدی خواهید داشت

3- اعضای باشگاه در پذیرش به عنوان مدل آموزشی در اولویت می باشند

4- اعضای باشگاه جهت تعیین نوبت در روزهای پنجشنبه در اولویت می باشند

PhoneInstagramTelegram