Patients
Healthcare Professionals

Dr. Mafazi

تزریق چربی ، زیبایی و جوانی را به پوست شما می بخشد.

تزریق چربی، زیبایی و جوانی را به پوست شما می بخشد.

اگر در پی لومپکتومی برای سرطان پستان دچار نقص سینه شده اید، تزریق چربی یک روش بسیار موثر برای پر کردن این نقایص است. در حقیقت پیوند چربی گزینه ای برای بازسازی کامل سینه بعد از ماستکتومی محسوب می شود. با این حال، برای دستیابی به حجم کافی سینه، فرآیند چند مرحله ای وجود دارد […]

انواع روش های فرم دهی لب

فرم دهی لب که به آن حجم دهی لب یا تقویت لب هم گفته می شود، یک عمل زیبایی است که برای افزودن یا بازیابی شکل و حجم لب ها انجام می شود و آن ها را زیباتر و جوان تر جلوه می دهد. اصطلاح تقویت یا بهبود لب، انواع مختلفی از عمل های زیبایی را شامل می شود