مجله تخصصی زیبایی

اگر در پی لومپکتومی برای سرطان پستان دچار نقص سینه شده اید، تزریق چربی یک روش بسیار موثر برای پر کردن این نقایص است. در حقیقت پیوند چربی گزینه ای برای بازسازی کامل سینه بعد از ماستکتومی محسوب می شود. …

بیشتر بخوانید


فرم دهی لب که به آن حجم دهی لب یا تقویت لب هم گفته می شود، یک عمل زیبایی است که برای افزودن یا بازیابی شکل و حجم لب ها انجام می شود و آن ها را زیباتر و جوان تر جلوه می دهد. اصطلاح تقویت یا بهبود لب، انواع مختلفی از عمل های زیبایی را شامل می شود

بیشتر بخوانید


PhoneInstagramTelegram